Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Umowy z Użytkownikiem i dotyczy wszystkich informacji, w tym danych osobowych Użytkownika, uzyskanych przez Administrację Witryny w trakcie pracy Użytkownika z Witryną, wykonywania Umowy z Użytkownikiem oraz umów między Administracji Witryny i Użytkownika. Korzystanie z Serwisu oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności oraz określone w niej warunki przetwarzania jego danych osobowych; w przypadku braku zgody na te warunki Użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z Witryny.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

 1. Dane osobowe
  1. Podając dane osobowe Administracji Serwisu w dowolnej formie (rejestracja w Serwisie, składanie zamówień, subskrypcja mailingów reklamowych itp.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Serwisu zgodnie z polskim prawem "O danych osobowych"
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia Umowy i innych umów między Administracją Strony a Użytkownikiem.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest udzielana Administracji Witryny na okres wypełniania zobowiązań między Użytkownikiem a Administracją Witryny w ramach Umowy z Użytkownikiem lub innych umów między Użytkownikiem a Witryną Administracja.
  5. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien powiadomić Administrację Witryny na piśmie lub pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu tej wiadomości Administracja Witryny zaprzestaje przetwarzania i usuwa dane osobowe Użytkownika.
  6. Serwis nie posiada statusu operatora danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Środki ochrony danych osobowych
  1. W swoich działaniach Administracja Witryny kieruje się ustawą „O danych osobowych”.
  2. Administracja serwisu podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych Użytkowników i przestrzega praw podmiotów danych osobowych ustanowionych przez obowiązujące w Polsce ustawodawstwo.
  3. Ochrona danych osobowych Użytkownika odbywa się przy użyciu środków fizycznych, technicznych i administracyjnych, mających na celu zapobieganie ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieupoważnionego dostępu, naruszenia poufności i zmiany danych. Środki bezpieczeństwa obejmują bezpieczeństwo międzysieciowe i szyfrowanie danych, fizyczną kontrolę dostępu do centrów danych oraz kontrolę uprawnień dostępu do danych.
 3. Zmiana polityki prywatności
  1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Aktualny tekst Polityki Prywatności jest zamieszczony na tej stronie.