Oddzwoń

Zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie.


Imię:
E-mail *:
Telefon *:
Wiadomość tekstowa *:
Dodaj plik (maks. 15 MB):
Kod bezpieczeństwa *:


Jeśli nie widzisz kodu zabezpieczającego, kliknij obrazek z kodem, a zostanie on zaktualizowany do nowego.

Home » Roboty przygotowawcze i kamieniarskie
Roboty przygotowawcze

 

Etap przygotowawczy budowy obejmuje dużą ilość prac, w tym priorytetowe planowanie pionowe placu budowy z organizacją odwodnienia, demontażem i rozbiórką konstrukcji do wyeliminowania, przeniesieniem istniejących sieci i rurociągów na potrzeby budowy.

 

Na tym etapie na placu budowy ustawiane są inwentaryzacyjne budynki ruchome o pomocniczych celach produkcyjnych, magazynowych, usługowych i sanitarnych, wznoszone są tytułowe budynki tymczasowe, budowane są tymczasowe sieci i rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne i komunikacyjne. Etap przygotowawczy obejmuje organizację tymczasowych dróg dojazdowych i na miejscu, montaż torów podsuwnicowych i fundamentów żurawi stacjonarnych, a także montaż miejsc do wstępnego montażu urządzeń i konstrukcji, instalacji zmechanizowanych. Podczas prac przygotowawczych plac budowy jest otoczony specjalnymi płotami, wyposażonymi w sprzęt przeciwpożarowy, środki komunikacji i sygnalizację (na życzenie klijenta). Ponadto teren jest oczyszczony z lasów, krzewów, kamieni, a gleba roślinna jest odcięta. Podczas rozbiórki starych budynków i budowli konieczne jest transportowanie odpadów budowlanych do ściśle regulowanych miejsc zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi.

 

Prace przygotowawcze muszą być prowadzone zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej dla okresu przygotowawczego, zazwyczaj są one uregulowane w projekcie ogólnobudowlanym, projekcie organizacji budowy, projekcie organizacji ruchu, zasady zachowania zieleni okrywy i terenów zielonych wskazanych w wykazie pozyskania i arkuszu liczenia terenów zielonych.

 

YU&K WORK posiada pozwolenia na wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze i jest gotowa podjąć się budowy obiektu zaczynając od okresu przygotowawczego w całości.

 

Roboty kamieniarskie

 

Mur to konstrukcja składająca się z kamieni ułożonych na zaprawie w określonej kolejności.

Istnieje kilka rodzajów murów – z cegły, z kamienia naturalnego, mur z betonu / gruzu betonowego, ze sztucznych bloczków.

Jedną z działalności firmy YU&K WORK jest budowa niskich budynków z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

Ten typ zabudowy ma szereg niezaprzeczalnych zalet: wysoką sprawność cieplną, szybkość montażu, niską wagę konstrukcji, jednolitość rozwiązań, wiele wariantów przy wyborze elewacji i wystroju wnętrz, niski koszt.

Konstrukcje budowlane, z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, stosowane są przy budowie domów niemal na całym świecie, w Europie, a zwłaszcza w Polsce.

Obecnie wykorzystanie kamienia w inżynierii lądowej odgrywa ważną rolę, ponieważ użycie takich materiałów pozwala na budowę budynków o dowolnej konfiguracji.

Kolejnym obszarem działalności YU&K WORK jest murowanie z cegieł.

Zaletami tego typu muru są: niezawodność, trwałość, sprawność cieplna w porównaniu z konstrukcjami betonowymi, możliwość całorocznej pracy, przyjazność dla środowiska oraz możliwość wznoszenia konstrukcji o dowolnej formie architektonicznej.

 

Obecnie w budownictwie stosuje się szeroką gamę murów, różniących się przeznaczeniem oraz zastosowanymi surowcami. Na przykład ceglane budynki i kominki zostaną wyłożone różnymi rodzajami murów i cegieł. W szczególności są to:

• Mur cyklopowy, w tym kamienie naturalne;

• Mur ciosowy – do okładzin, zawiera kamienie obrobione;

• mur z betonu i kamienia;

• mur z cegły silikatowo-glinianej;

• mur lekki, wypełniony ociepleniem.

 

Popularne również mury do tynkowania i fugowania.

Są to podstawowe odmiany murów, ale zakres prac kamieniarskich w budownictwie stopniowo się rozszerza, ich podgatunków jest coraz więcej.

Nasza firma YU&K WORK wykonuje wysokiej jakości i sprawne wykonanie prac kamieniarskich.

Nasza firma YU&K WORK od dawna zapewnia swoim klientom w całej Polsce wysokiej jakości usługi w zakresie realizacji różnych prac kamieniarskich, których cena jest przystępna. Nasi wykwalifikowani rzemieślnicy są biegli w nowoczesnych technologiach budowlanych, rozumieją najbardziej efektywne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych (zaprawy i cegły) i od wielu lat z powodzeniem wykonują swoją pracę.